Jaarvergadering 2018

Onze Jaarvergadering heeft plaatsgevonden op donderdagavond 25 januari 2018.

De Agenda:

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Secretarieel jaarverslag 2017

4. Verslag kascommissie

5. Benoeming leden kascommissie

6. Financieel jaarverslag 2017

7. Beleidsvoornemens

8. Vaststelling contributie 2018

9. Vaststelling begroting 2018

10. Bestuursverkiezing

Na precies 16 jaar en 1 dag is onze voorzitter Jaap Ritskes afgetreden. We hebben Liesbeth de Rooij-Soede bereid gevonden de voorzitters hamer over te nemen. Jaap is vanaf nu benoemd tot erelid van de Tennis Club Bergambacht!

Tevens zijn wij nog op zoek naar een bestuurslid voor de sporttechnische commissie. Wij roepen mogelijke kandidaten op om zich te melden bij het secretariaat of bij één van de andere bestuursleden.

Nieuwe voorzitter