Clubkampioenschappen 2018, anders dan anders

Dit jaar worden de clubkampioenschappen anders dan jullie gewend zijn. Hè? Ja, we gaan het roer omgooien! Uiteraard komen we daarmee tot meer tennisplezier, een betere organisatie en nog meer gezelligheid. We gaan de clubkampioenschappen in 2018 niet meer gedurende een week organiseren, maar in twee (lange) weekenden. De datums zijn als volgt:

  • Mix en singels 24 t/m 27 mei 2018
  • Heren en dames dubbels 13 t/m 16 september 2018

(tip: noteer dit vast in je agenda)

LEES HIER MEER!

 

Inschrijven voor de Clubkampioenschappen kan hier!


Opening tennis seizoen 2018

Het was een drukte van belang tijdens de opening van de tennisbanen dit jaar. De middag werd geopend door onze voorzitter Liesbeth de Rooij-Soede, die de TCB-vlag mocht hijsen. Op twee banen... lees verder


Bestuurslid gezocht

 

Kom jij ons bestuur aanvullen?

We hebben vorig jaar een geweldige penningmeester gekregen, de parkcommissie heeft inmiddels al meer dan twee jaar een nieuw gezicht en bovendien hebben we een kersverse voorzitter. Aangevuld met een zeer ervaren team op de de andere posten hebben we een stevig bestuur staan. Toch zoeken we nog een algemeen bestuurslid, die de tennisclub ondersteunt bij alle zaken die voorbij komen. Een veelzijdige functie dus, waarvoor we iemand hard nodig hebben! Kom jij ons helpen? Twijfel je? Bel of mail dan even met Liesbeth, dan word je even bijgepraat over de precieze invulling.


Winterperiode

  • Bij betreding van een besneeuwde baan zal ijsvorming ontstaan hetgeen zich aan de toplaag vasthecht en, afhankelijk van de temperatuur, langzamer ontdooit. Betreding van een besneeuwde baan is dus niet gewenst.
  • Bij kale vorst is bespelen geen bezwaar. U wordt geadviseerd de banen, voordat het gaat vriezen, goed te slepen zodat het infill materiaal egaal over de baan verdeeld is.
  • Bespeling van de banen met ijzel is om veiligheidsoverwegingen voor de spelers af te raden.
  • Spelen op de banen tijdens dooi is ten strengste verboden. De banen blijven onbespeelbaar zolang de vorst niet uit de totale constructie in de bodem is verdwenen.

25 jaar Rozec nieuwe deelnemers welkom

Dit jaar een jubileum jaar voor de Rozec. Voor de 25ste keer wordt er een Rozec competitie georganiseerd. Onder de deelnemers ook nog een aantal welke vanaf het begin af aan hebben deelgenomen.

Nieuwe deelnemers zijn welkom en kunnen zich bij ondergetekende melden.

Voor meer informatie zie ook deze website onder het menu activiteiten.

Aart van Bergen Bravenboer


Jaarvergadering 2018

Onze Jaarvergadering heeft plaatsgevonden op donderdagavond 25 januari 2018.

De Agenda:

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Secretarieel jaarverslag 2017

4. Verslag kascommissie

5. Benoeming leden kascommissie

6. Financieel jaarverslag 2017

7. Beleidsvoornemens

8. Vaststelling contributie 2018

9. Vaststelling begroting 2018

10. Bestuursverkiezing

Na precies 16 jaar en 1 dag is onze voorzitter Jaap Ritskes afgetreden. We hebben Liesbeth de Rooij-Soede bereid gevonden de voorzitters hamer over te nemen. Jaap is vanaf nu benoemd tot erelid van de Tennis Club Bergambacht!

Tevens zijn wij nog op zoek naar een bestuurslid voor de sporttechnische commissie. Wij roepen mogelijke kandidaten op om zich te melden bij het secretariaat of bij één van de andere bestuursleden.

Nieuwe voorzitter