ROZEC

ROZEC is de Recreatieve Onderlinge Zondagochtend Echtparen Competitie van TCB'73 . Het is een interne mix competitie. De ROZEC wedstrijden worden iedere zondag tussen 10.00 tot 14.00 uur gespeeld, behalve als er andere clubactiviteiten zijn.  De indeling geschiedt zo veel mogelijk op basis van speelsterkte om hiermee tegen gelijkwaardige tegenstanders te spelen waarbij gezelligheid  en het verenigingsgevoel hoog in het vaandel staat. Derhalve worden er geen ranglijsten  bijgehouden.

 

De Rozec commissie bestaat uit:

Aart van Bergen Bravenboer , wedstrijdleider.  Bepaald het speelschema op basis van opgegeven verhinderingen, deelt de baanbezetting in.  Communiceert e.e.a. middels de website en mededelingenbord op het tennispark. Tevens contactpersoon namens de Rozec in de technische commissie en met de overige commissies binnen de vereniging.

Jan van den Berg, consul. Draagt zorg voor de bespeelbaarheid van de banen en beoordeelt, indien nodig, deze bespeelbaarheid. Beheert tevens de wedstrijdballen en Rozec wekker.

Marry van Vliet, kasbeheerder en p.r. dame . Deelnemers aan de Rozec betalen een klein bedrag  aan inschrijfgeld welke gebruikt wordt voor sociale doeleinden. (attentie bij blessures, jubilea e.d.) Tevens verantwoordelijk voor de jaarlijkse Rozec afsluitdag.

Jaap Ritskes, assisteert daar waar nodig.

 

Reglement / spelregels

 1. beschikbaarheid. Maandelijks,  ca. 2 weken voorafgaand aan een nieuwe maand  krijgen jullie per mail bericht welke zondagen er gespeeld kan worden en worden jullie  verzocht de eventuele verhinderingen door  te geven.   Binnen enkele dagen ontvangen jullie dan het definitieve programma.  Hierbij kan het voorkomen dat bij een oneven aantal  of te veel aanmeldingen  er teams uitgeroosterd worden. Mochten jullie na opgave, om wat voor reden dan ook,  alsnog  verhinderd  zijn dan dienen jullie zelf voor vervangers zorg te dragen en dit te melden bij de wedstrijdleiding.
 1. aanvangstijd. De aanvangstijden, vermeld  in het programma, dienen stipt te worden aangehouden. Tussen de wedstrijden is er ca. vijf minuten pauze voor het verzorgen van de banen
 1. speeltijd. De wedstrijden duren 50 minuten. Het einde van de wedstrijd wordt bepaald d.m.v. de ROZEC wekker. De game welke is aangevangen op het moment dat de bel gaat mag worden afgemaakt. De wekker wordt bediend door de ROZEC-commissie of door haar aangewezen personen.
 1. einde speeltijd. De wedstrijden eindigen resp. 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur. i.v.m. andere competitieverplichtingen kan hier van afgeweken worden.
 1. Inschrijfgeld. Het inschrijfgeld  bedraagt € 10,00 per team en dient aan Marry van Vliet te worden voldaan     
 1. ballen. Er wordt getennist met ballen welke door de ROZEC beschikbaar worden gesteld..            
 1. bardienst. Wij zijn gewend elkaar te helpen als er geen officiële bardienst is.
 1. afkeuring. Bij twijfel over het al of niet doorgaan van de wedstrijden kan je  contact opnemen met Jan van de Berg,  of met één van de ROZEC-commissieleden. 

 

Deelnemers:

 Team no.    Naam                                                                                                    

 1. Nel en Jaap Ritskes
 2. Lia van Leeuwen en Piet Jongkind                          
 3. Yvonne en Aart van Bergen Bravenboer                                        
 4. Diana en Andries de Ruijter                                                  
 5. Maud Bouwens en Alex Hak                                                                                     
 6. Rita en Pleun van Buren                                       
 7. Yolande en Ton v.d. Coevering                          
 8. Tineke Kapteijn en Jos van Schajik                                      
 9. Agnes en Jan Blom
 10. Nelly en Leendert Groenewegen van der Weiden
 11. Joke van Leeuwen en Klaas Verheij
 12. Regine en René ter Braak                      
 13. Myrna van Vliet en Erik van Valderen

Reserve:

Marry van Vliet  06—25567908

Bianca Geukes  06-26676371

Jan van de Berg    06-38936511

 

Het programma

Klik hier voor het programma van januari 2023

Klik hier voor het programma van februari 2023

Klik hier voor het programma van maart 2023

Klik hier voor het programma van april 2023

Klik hier voor het programma van mei 2023

Klik hier voor het programma van juni 2023

Klik hier voor het programma van augustus 2023