ROZEC is de Recreatieve Onderlinge Zondagochtend Echtparen Competitie van TCB'73. Het is een interne competitie voor echtparen of samenwonende partners. De ROZEC wedstrijden worden iedere zondag tussen 10.00 tot 14.00 uur gespeeld, behalve als er andere clubactiviteiten zijn. De indeling geschiedt zo veel mogelijk op basis van speelsterkte om hiermee tegen gelijkwaardige tegenstanders te spelen waarbij gezelligheid en het verenigingsgevoel hoog in het vaandel staat. Derhalve worden er geen ranglijsten bijgehouden.

 

De Rozec commissie bestaat uit:

  • Aart van Bergen Bravenboer, wedstrijdleider. Bepaald het speelschema op basis van opgegeven verhinderingen, deelt de baanbezetting in. Communiceert e.e.a. middels de website en mededelingenbord op het tennispark. Tevens contactpersoon namens de Rozec in de technische commissie en met de overige commissies binnen de vereniging.
  • Jan van den Berg, consul. Draagt zorg voor de bespeelbaarheid van de banen en beoordeelt, indien nodig, deze bespeelbaarheid. Beheert tevens de wedstrijdballen en Rozec wekker.
  • Marry van Vliet, kasbeheerder en p.r. dame. Deelnemers aan de Rozec betalen een klein bedrag aan inschrijfgeld welke gebruikt wordt voor sociale doeleinden (attentie bij blessures, jubilea e.d.). Tevens verantwoordelijk voor de jaarlijkse Rozec afsluitdag.
  • Jaap Ritskes, assisteert daar waar nodig.

 

Reglement / spelregels

1. Beschikbaarheid 
Maandelijks, ca. 2 weken voorafgaand aan een nieuwe maand krijgen jullie per mail bericht welke zondagen er gespeeld kan worden en worden jullie verzocht de eventuele verhinderingen door te geven. Binnen enkele dagen ontvangen jullie dan het definitieve programma. Hierbij kan het voorkomen dat bij een oneven aantal of te veel aanmeldingen er teams uitgeroosterd worden. Mochten jullie na opgave, om wat voor reden dan ook, alsnog verhinderd  zijn dan dienen jullie zelf voor vervangers zorg te dragen en dit te melden bij de wedstrijdleiding.

2. Aanvangstijd
De aanvangstijden, vermeld in het programma, dienen stipt te worden aangehouden. Tussen de wedstrijden is er ca. vijf minuten pauze voor het verzorgen van de banen.

3. Speeltijd
De wedstrijden duren 50 minuten. Het einde van de wedstrijd wordt bepaald d.m.v. de ROZEC wekker. De game welke is aangevangen op het moment dat de bel gaat mag worden afgemaakt. De wekker wordt bediend door de ROZEC-commissie of door haar aangewezen personen.

4. Einde speeltijd
De wedstrijden eindigen resp. 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur.

5. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per team en dient aan Marry van Vliet te worden voldaan.

6. Ballen
Er wordt getennist met ballen welke door de ROZEC beschikbaar worden gesteld.

7. Bardienst
Wij zijn gewend elkaar te helpen als er geen officiële bardienst is.

8. Afkeuring
Bij twijfel over het al of niet doorgaan van de wedstrijden kan je contact opnemen met Jan van de Berg, of met één van de ROZEC-commissieleden.

 

Deelnemers:

Team no.    Naam                                                                         

01. Ad en Jan van de Berg                                          

02. Nel en Jaap Ritskes                                              

03. Loes en Jacob Boer                                                   

04. Yvonne en Aart van Bergen Bravenboer                  

05. Hannie van Haselen en Jan Koning                         

06. Marry van Vliet en Willem van Schajik                    

07. Adri en Piet Bezemer                                            

08. Nel en Tinus Docters van Leeuwen                                                                            

09. Annemiek en Joop Elmendorp                               

10. Rita en Pleun van Buren                                          

11. Yolande en Ton v.d. Coevering                              

12. Astrid en Jos van Schajik                                       

13. Agnes en Jan Blom                                                     

14. Jacqueliene en Simon van Nieuwkasteele                

15. Vacant

16. Tineke en Robert Hordijk                                            

17. Esther en Henk-Peter Bezemer                                  

18. Vacant

19. Regine en René ter Braak                                          

20. Marianne en Kees Roosendaal                                   

Reserves:

  1. Lia van Leeuwen
  2. Liesbeth Soede                     
  3. Marieke Hordijk                                                   

 Voor verdere info:    rozec@tcbergambacht.nl

 
Wedstrijddagen ROZEC-tennis 2018