ROZEC

ROZEC is de Recreatieve Onderlinge Zondagochtend Echtparen Competitie van TCB'73 . Het is een
interne mix competitie. De ROZEC wedstrijden worden iedere zondag tussen 10.00 tot 14.00 uur
gespeeld, behalve als er andere clubactiviteiten zijn. De indeling geschiedt zo veel mogelijk op basis
van speelsterkte om hiermee tegen gelijkwaardige tegenstanders te spelen waarbij gezelligheid en
het verenigingsgevoel hoog in het vaandel staat. Derhalve worden er geen ranglijsten bijgehouden.
De Rozec commissie bestaat uit:

Aart van Bergen Bravenboer , wedstrijdleider. Bepaald het speelschema op basis van opgegeven
verhinderingen, deelt de baanbezetting in. Communiceert e.e.a. middels de website en
mededelingenbord op het tennispark. Tevens contactpersoon namens de Rozec in de technische
commissie en met de overige commissies binnen de vereniging.

Jan van den Berg, consul. Draagt zorg voor de bespeelbaarheid van de banen en beoordeelt, indien
nodig, deze bespeelbaarheid. Beheert tevens de wedstrijdballen en Rozec wekker.

Marry van Vliet, kasbeheerder en p.r. dame . Deelnemers aan de Rozec betalen een klein bedrag aan
inschrijfgeld welke gebruikt wordt voor sociale doeleinden. (attentie bij blessures, jubilea e.d.) Tevens
verantwoordelijk voor de jaarlijkse Rozec afsluitdag.

Jaap Ritskes, assisteert daar waar nodig.

Reglement / spelregels

1. beschikbaarheid
Maandelijks, ca. 2 weken voorafgaand aan een nieuwe maand krijgen jullie per mail bericht
welke zondagen er gespeeld kan worden en worden jullie verzocht de eventuele verhinderingen
door te geven. Binnen enkele dagen ontvangen jullie dan het definitieve programma. Hierbij kan
het voorkomen dat bij een oneven aantal of te veel aanmeldingen er teams uitgeroosterd
worden. Mochten jullie na opgave, om wat voor reden dan ook, alsnog verhinderd zijn dan
dienen jullie zelf voor vervangers zorg te dragen en dit te melden bij de wedstrijdleiding.

2. aanvangstijd
De aanvangstijden, vermeld in het programma, dienen stipt te worden aangehouden. Tussen de
wedstrijden is er ca. vijf minuten pauze voor het verzorgen van de banen

3. speeltijd
De wedstrijden duren 50 minuten. Het einde van de wedstrijd wordt bepaald d.m.v. de ROZEC
wekker. De game welke is aangevangen op het moment dat de bel gaat mag worden afgemaakt . Dewekker wordt bediend door de ROZEC-commissie of door haar aangewezen personen.

4. einde speeltijd
De wedstrijden eindigen resp. 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur.

5. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per team en dient aan Marry van Vliet te worden voldaan

6. ballen
Er wordt getennist met ballen welke door de ROZEC beschikbaar worden gesteld..

7. bardienst
Wij zijn gewend elkaar te helpen als er geen officiële bardienst is.

8. afkeuring
Bij twijfel over het al of niet doorgaan van de wedstrijden kan je contact opnemen met Jan van de
Berg, of met één van de ROZEC-commissieleden.

Deelnemers:
Team no. Naam
01. Ad en Jan van de Berg
02. Nel en Jaap Ritskes
03. Loes Boer en Piet Jongkind
04. Yvonne en Aart van Bergen Bravenboer
05. Hannie van Haselen en Jan Koning
06. Marry van Vliet en Willem van Schajik
07. Adri en Piet Bezemer
08. Maud Bouwens en Alex Hak
09. Annemiek en Joop Elmendorp
10. Rita en Pleun van Buren
11. Yolande en Ton v.d. Coevering
12. Liesbeth Soede en Jos van Schajik
13. Agnes en Jan Blom
14. Jacqueliene en Simon van Nieuwkasteele
15. Nelly en Leendert Groenewegen van der Weiden
16. Tineke en Robert Hordijk
17. Esther en Henk-Peter Bezemer
18. Joke van Leeuwen en Klaas Verheij
19. Regine en René ter Braak
20. Myrna van Vliet en Erik van Valderen

Reserves:
A. Lia van Leeuwen

Voor verdere info: yvonaart@ziggo.nl

 
Wedstrijddagen ROZEC-tennis 2020