Bestuurslid Arnoud Koppe

Jan van den Berg

De taken van de park commissie zijn o.a.:

  • het technisch onderhoud van het park
  • het onderhoud van de tuin
  • het onderhoud van de banen
  • advisering aan het bestuur aangaande de noodzakelijke maatregelen m.b.t. onderhoud van clubhuis, banen en verlichting
  • het opstellen van regels voor gebruik van banen en verlichting
  • het vaststellen of de banen gezien de weersomstandigheden bespeelbaar zijn