Het reglement van Tennisclub Bergambacht in 2016

Clubhuis rookvrij
Het clubhuis is rookvrij. Op het buitenterrein staan asbakken. Een vriendelijk verzoek deze ook daadwerkelijk te gebruiken en geen peuken op straat/tuin te gooien.

Kinderen achter de bar
Sportverenigingen die in eigen beheer een kantine hebben waar alcohol wordt geschonken, moeten voldoen aan de vergunningseisen van de Drank- en Horecawet. Die wet verbiedt dat kinderen alcohol gebruiken en verbiedt ook dat kinderen alcohol verkopen. Het bestuur verzoekt haar leden er op toe te zien dat er beslist geen kinderen achter de bar komen om versnaperingen te verkopen/ te helpen met de bardienst.

Parkeren
De overburen van het kantoorpand aan de dijk hebben ons gevraagd of bezoekers van ons tennispark hun auto niet op de parkeerplaatsen op hun terrein willen parkeren. Parkeer de auto dus langs de dijk of op het parkeerterrein van 'De Stoep'. Het bestuur wil er op wijzen dat het niet is toegestaan auto’s langdurig te parkeren nabij de toegangsbrug van het tennispark. Het is uitsluitend toegestaan om tot deze brug te rijden om goederen aan- en af te voeren. Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats of op de dijk en op de parkeerplaatsen bij De Stoep. Nog beter is het natuurlijk om op de fiets naar het tennispark te komen.

Verlichting
De baanverlichting moet om 23.00 uur uit zijn. Leden dienen zoveel mogelijk van baan 3 en baan 4 (de banen aan de zijde van de dijk) gebruik te maken; de verlichting op de banen 1 en 2 dienen dan ook het laatst aan- en het eerst uitgedaan te worden. TCB brengt dit jaar een zwaailicht aan (deze gaat aan tussen 22.45 en 23.00 uur om aan te geven dat het bijna 23.00 is).

(Geluids)overlast
Soms produceren we dermate veel geluid op ons park dat dit overlast geeft voor onze buren. Met name tijdens toernooien en clubkampioenschappen op warme zomeravonden (als de deuren open staan) maken we met elkaar te veel geluid. Een vriendelijk verzoek het volume in de gaten te houden. U weet dat het geluid nogal draagt op late avonden. Het bestuur verzoekt haar leden om zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken; niet tijdens het spelen van wedstrijden, maar ook niet tijdens de nabeschouwing van de wedstrijden. Men wordt verzocht om met name in de avonduren rustig te doen opdat de buren geen (over)last zullen ondervinden.

Honden
Honden mogen uitsluitend aangelijnd op het tennispark komen.

Gebruik van de banen

Hieronder treft u een beschrijving van de gebruiksadviezen opgesteld door de leveranciers voor de gebruikers van de Advantage RedCourt tennisbanen.

Algemene zaken bij bespeling

  • Nooit de banen betreden met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels en zorg ervoor dat schoeisel ten alle tijden vrij is van gras, modder of ander vuil
  • Tennisbanen uitsluitend betreden via de toegangspoort.
  • De banen dienen na iedere speelronde gesleept te worden met een sleepnet. Hou de banen zorgvuldig vrij van vervuiling zoals plastic, papier, blikken, kauwgom, etc.

Winterperiode

  • Bij betreding van een besneeuwde baan zal ijsvorming ontstaan hetgeen zich aan de toplaag vasthecht en, afhankelijk van de tempratuur, langzamer ontdooit. Betreding van een besneeuwde baan is dus niet gewenst.
  • Bij kale vorst is bespelen geen bezwaar. U wordt geadviseerd de banen, voordat het gaat vriezen, goed te slepen zodat het infill materiaal egaal over de baan verdeeld is.
  • Bespeling van de banen met ijzel is om veiligheidsoverwegingen voor de spelers af te raden.
  • Spelen op de banen tijdens dooi is ten strengste verboden. De banen blijven onbespeelbaar zolang de vorst niet uit de totale constructie in de bodem is verdwenen.
  • Tijdens sneeuw, dooi en ijzel is het verboden om met materieel de banen te betreden.