Het lidmaatschap van de club staat altijd open voor de inwoners van Bergambacht, waaronder ook begrepen inwoners van Ammerstol en Berkenwoude. Indien noodzakelijk worden aanvragen voor het lidmaatschap van buiten de gemeente op een wachtlijst geplaatst. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.


[a] Aanvragen

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd via de website www.tcbergambacht.nl of met een email naar de ledenadministratie.

Van uw aanmelding ontvangt u, mits aangemeld per email, een bevestiging. Na verwerking van de aanmelding ontvangt u, via de penningmeester, een factuur, voor de contributie en de borgsom. Als gevolg van het lidmaatschap ontvangt u ook periodiek de nieuwsbrief.

 

[b] Leeftijdscategorieën

De club kent 2 categorieën van leden t.w.

1. Junioren:

leeftijd t/m 17 jaar

2. Senioren:

De overgang van junioren naar senioren gaat in categorieën en wordt bepaald door de leeftijd die men in de loop van dat jaar bereikt.

De categorieën zijn: [a] de 18-jarigen [b] de 19-jarigen [c] 20 jaar en ouder

 

[c] Voorwaarden voor aanname als lid

Borgsom: De borg bedraagt € 10,00 en wordt door ieder nieuw lid betaald.

Contributie:

Senior vanaf 20 jaar 

€ 145,00

   

Senior 19 jaar

€ 110,00

   

Senior 18 jaar

€ 105,00

   

Junior t/m 17 jaar

€ 62,50

   

Student*

€ 67,50

   
       

Gezinskorting

2e junior 50% korting

 

3e junior 100% korting

 

*Studentenlidmaatschap geldt alleen voor voltijd studie.

 

[d] Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk (liefst per email), vóór 1 november van het lopend jaar. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met minimaal 1 jaar verlengd en is de contributie verschuldigd.