BARINSTRUCTIES

Wat moet je weten als je een bardienst gaat draaien?

 • Als je bardienst hebt en in Bergambacht woont, krijg je de sleutels enkele dagen voordat je bardienst hebt, thuis bezorgd. De leden die buiten het dorp wonen gaan rechtstreeks naar het clubhuis; wij zorgen dat de sleutels daar zijn. Indien nodig regelen we een en ander telefonisch. Het is dus essentieel dat je ons informeert als je ruilt of als je een bardienst overneemt;
 • In de brief die je bij het barrooster hebt ontvangen, staat beschreven wat je na afloop van de bardienst moet doen.

AANDACHTSPUNTEN BARDIENST

 • Bij de competitie, ROZEC en toernooien kan er overdag bardienst zijn, verder is er in principe alleen ’s avonds bardienst. Deze gewone avonddienst is van 19.30 u tot 23.00 uur.
 • Alle informatie over verantwoord alcohol verkopen: http://verantwoordalcoholverkopen.nl/
 • Komt u als laatste van de baan (de lichten gaan om 23.00 u uit!), dan zal de bardienst u nog een drankje schenken, maar daarna kan hij/zij sluiten en naar huis gaan.
 • U wordt verzocht om uiterlijk een half uur na middernacht het clubhuis (stil) te verlaten. Dit om problemen met buren en politie te voorkomen.
 • In principe worden consumpties direct afgerekend. Richtlijnen voor laten opschrijven staan hieronder beschreven.
 • Wilt u helpen het aanzicht van het park aantrekkelijk te houden door (voor u weggaat) buiten de stoelen bij de terrastafels te schuiven (NIET OPRUIMEN ONDER HET AFDAK)?
 • Bij de kassa liggen geplastificeerde bladen met de instructie voor de bardienst, met de prijzen van de consumpties en met de regels betreffende consumeren op rekening.
 • Wij hopen dat u het aan beide kanten van de bar naar de zin heeft.

Wanneer is het toegestaan consumpties op kosten van TCB te gebruiken?

Om inzicht te krijgen in de barkosten die de club maakt voor diverse gelegenheden, evenementen, toernooien, competitie e.d., willen wij de volgende regels onder uw aandacht brengen:

 • Vergaderingen (bestuur, commissies, toernooiorganisatie e.d.): koffie/ thee naar behoefte, andere drankjes naar redelijkheid. Geen snoep, snacks, eten.
 • Wedstrijd-/toernooileiding (op wedstrijd/toernooidagen):koffie/thee naar behoefte, andere drankjes naar redelijkheid, snacks, tosti’s, etenswaren beperkt, indien men voor langere tijd in functie is.
 • Competitie: 1e ronde koffie/thee/fris.
 • Jeugdcompetitie: 2 grote flessen limonade, frites met kroket o.i.d. als afgesproken en beschreven met de Jeugdcommissie.

Voor een goede (financiële) administratie moet de barman/vrouw dit wegboeken bij 'Commissie' op de kassa.

Bij bardienst en/of tuin/parkonderhoud mag men koffie/thee naar behoefte nemen en eventueel een (fris)drankje zonder hiervoor een bon te hoeven maken. Deze kosten zijn goed te ramen, bovendien is er bij tuin/parkonderhoud meestal geen bardienst aanwezig.

Bij alle andere gelegenheden (ROZEC, DAC, racket-ochtenden/avonden, als deelnemer aan toernooien, club-kampioenschappen, tennislessen etc) wordt men geacht de consumpties (inclusief koffie/thee) te (laten) betalen!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!